Sorry, item "offcanvas-col1" bestaat niet.

Sorry, item "offcanvas-col2" bestaat niet.

Sorry, item "offcanvas-col3" bestaat niet.

Sorry, item "offcanvas-col4" bestaat niet.

enNL
Have any Questions? +01 123 444 555

Impressum

Verantwoordelijk in de zin van het `Pressegesetz´ (Duitse perswet):


SCC Container Carrier Spedition GmbH & Co. KG
Directeur: Carsten Daebel, Claus Daebel
Albert Bote Str. 14
D-28197 Bremen
Germany
Tel.: +49 (421) 520 53 -0
Fax: +49 (421) 520 53 -80
E-mail: carsten.daebel@scc-bremen.com
Internet: www.scc-bremen.com

Handelsregister:
 Amtsgericht Bremen 
HRA 24930 HB
Omzetbelastingnummer:
 DE114429809
Toezichthoudende autoriteit:
Gewerbeaufsichtsamt Bremen, Parkstraße 58, 28209 Bremen
Bundesamt für Logistik und Mobilität, Werderstr. 34, 50672 Köln

Wij werken uitsluitend op basis van de nieuwste versie van de Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp). De ADSp beperken in punt 23 ADSp de wettelijke aansprakelijkheid voor schade, die is ontstaan door verlies of beschadiging van het zich onder toezicht van de vervoerder bevindelijke goederen op EURO 5,00 per kg netto gewicht van de zending en bij multimodaal vervoer inclusief een vervoer over zee op 2 SDR (Special drawing rights= speciale trekkingsrechten) per kilo.Daarenboven elk schadegeval op 1 miljoen Euro of 2 SDR voor ieder kilogram, afhankelijk daarvan, welk bedrag hoger is en bovendien voor elke schadeveroorzakende gebeurtenis op 2 miljoen of 2 SDR, afhankelijk daarvan welk bedrag hoger is. Voor andere als door verlies of beschadiging van de goederen ontstane schade is de aansprakelijkheid beperkt op het drievoud van het bedrag, dat bij verlies te betalen zou zijn, ten hoogste op een bedrag van Euro 100.000,00 per schadegeval. Punt 27 ADSp geldt niet als ontheffing van aansprakelijkheid in de zin van Art. 25 Verdrag van Montreal.

JURIDISCHE INFORMATIE

Alle teksten, scripts en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. De verwerking en verveelvuldiging van de inhoud en gegevens zonder schriftelijke toestemming is verboden (§72 i.V.m. §2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG). Per beschikking dd. 12 mei 1998 heeft het `Landgericht Hamburg´ besloten, dat men door het noemen van een link voor de inhoud van de gelinkte pagina mede aansprakelijk is. Dit kan, aldus het LG, slechts daardoor worden voorkomen, dat men uitdrukkelijk van deze inhoud afstand doet. Ook op onze websites vindt u links naar andere websites, waarvan wij derhalve ook uitdrukkelijk afstand doen. Wij hebben generlei invloed op de inhoud en vormgeving van deze websites en maken ons hun inhoud niet eigen.

Foto kredieten

Wij bezitten de rechten op de op deze website getoonde afbeeldingen.
Foto's door Thomas Neffgen,kontakt@ledux.de en Frank Schaub www.frank-schaub.de

Copyright 2024.

Privacy-instellingen